Sözde ulusalcıların Kırım ve Doğu Türkistan’a bakışı

Bir Türk milliyetçisi olarak ulusalcı geçinen bazı sözde ulusalcıların, ulusalcılığı sadece Türkiye’yle sınırlıdır, Onların ulusalcılığı esaret altında yaşayan Türk yurtlarına kapalıdır. Onların acılarını duymazlar.
Bir Türk milliyetçisi olarak ulusalcı geçinen bazı sözde ulusalcıların, ulusalcılığı sadece Türkiye’yle sınırlıdır, Onların ulusalcılığı esaret altında yaşayan Türk yurtlarına kapalıdır. Onların acılarını duymazlar.
Türk Milliyetçiğini, Marksizm, Maoizm kalıplarına sokamayız bu iki ideolojide Türk dünyasının en büyük düşmanlarındandır. Maoizm, Yeni Çin Milliyetçilinin Marksizm sosuna batırılmış halidir
Sözde ulusalcıların tutarsızlığına en iyi örneklerden biride Kırımın Rus emperyalistleri tarafından işgalidir. Bugün bazı sözde ulusalcılar tarafından desteklenen Kırıma Rus milliyetçililiğinin müdahalesi Özellikle; Rutin’in ordusu uluslararası hukuku hiçe sayarak ve Türk modernleşmesinin ve aydınlamasının da ana rahimlerinden birisi olan ve çilekeş ahalisi Tatarlardan oluşan Kırım; Stalin sürgünlerinde kıyıma uğramış bir Türk yurdunu Ruslar işgal ediyormuş…
Zerre kadar umurlarında değil! Olsa, olsa, yayılmacı Rusya’nın gönüllü 5. kolu olur bu sözde ulusalcılar.
Sovyet Komünizmi döneminde Sovyetçiydiler, bugün Komünizm yıkıldı Putin adlı Rus milliyetçisi bir Çar var, yine Rusçular eski hastalık galiba, Çin kapitalist oldu. Çin’de kapitalizm, komünizm Çin Han milliyetçiliği karışımı Çin milliyetçisi bir yönetim var yine; ama bizim sözde ulusalcılar bugün Çin milliyetçisi oldular, yine Çin’i destekliyorlar.
Çin ve Rusya komünizm döneminde kendi ırklarının milliyetçisiydiler, bizim ulusalcılar enternasyonalizm adı altında Çin ve Rus milliyetçisi.
Türk milliyetçileri emperyalizmin her türlüsüne karşıdır. Emperyalizmin iyisi, kötüsü olmaz, emperyalizmin amacı sömürü ve kolonizasyondur.
Türk Dünyasının tarihsel iki düşmanı vardır. Çin ve Rusya dün öyleydi, bugünde öyle değişen bir şey yok.
Bugün sözde ulusalcı bu gurupların bir kısmı Doğu Türkistan bağımsızlık hareketinin lideri Rabia Kadiri CİA ajanı olmakla suçlarlar ;ama şundan haberleri yoktur. Doğu Türkistan halkı bağımsızlık mücadelesi vermektedir..ve umut bağladıkları Türkiye’den en ufak bir yardım göremezken.. Doğu Türkistanlı mülteciler, Türkiye’ye girememektedir. Rabia Kadire söz verilmesine rağmen Türkiye’ye giriş vizesi verilmemektedir.
Evet, Amerika Çine karşı Doğu Türkistan ve Tibet kartlarını kullanabilir. Fakat bu Doğu Türkistan’ın Çinin işgali altında Çin sömürgesi bir Türk yurdu olduğu; Çin emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği gerçeğini değiştirmez.
Bir Türk, Doğu Türkistan için Çince”Xiang”(Yeni kazanılmış toprak, sömürge) ismini kullanırsa onun Türklüğünden şüphe etmek gerekir. O…ulusalcı, Kemalist değil Çincidir.
Doğu Türkistan bağımsızlık hareketiyle, Türkiye’deki Kürtçü ayrılıkçı hareket arasında bağlantı kurmak isteyen sahte ulusalcılar şunu unutmasınlar, Çin sömürgeciliğinin 5000 yıldan fazla tarihi geçmişe sahip olan dünya kültür mirasında yer alan tarihi Türk şehri Kaşgarı neden yıkıp han Çinlisi göçmenlerden meskûn yeni bir Kaşgar kenti inşa etmek istemektedir?
Bugün Doğu Türkistan’ın birçok kentinde üniversitelerde Uygur Türkçesiyle eğitime son verilmiştir, Eğitim tamamen Uygur gençlerini asimile etmek için Çince yapılmaktadır. Hani sahte ulusalcıların Öve ,öve bitiremedikleri azınlıklara kendi dillerinde eğitim hakkı ve kültürel özerklik vardı..
Türkiye’de Ulusalcıların bir kısmı Ruslar ve Çinlilerle Avrasya birliği savunuyorlar fikirleri o kadar çelişkilerle doludur ki .
Rusya’yla Avrasya birliğini savunurken Ermenistan’ı destekleyen en büyük gücün Rusya olduğunu Karabağ’da, Hocali’de, Şuşa’da Azerbaycan Türklerini katleden Rus 336 mekanize tugayının askerlerinin ,Rus askeri oldukları bilmeyecek kadar ahmaklar mi..? yoksa Ermenistan’ı Türk toprakları üzerinde kurdurtan gücün Rusya olduğunu bilmiyorlar mı?
Bugün kadım Türk yurdu Kırımı işgal eden ve Tatarlara soykırım ve sürgün politikası uygulayan Rusya değil midir, Kırıma Rus göçmeni yerleştirerek demografik yapısını; Ruslar lehine değiştiren güç hangisidir acaba?
Ya Çin! Doğu Türkistanı işgal edip ismini ve demografik yapısını değiştirerek kadım Türk yurdu Doğu Türkistan’ı sömürgeleştiren güç…
İster Türk milliyetçisi diyelim,ister ulusalcı, Türk Dünyasının bağımsızlık hareketine Türk bakış açısıyla bakmalıyız,Çinin .Rus’un bakış açısıyla Türk dünyasına bakanlar.. Çin ve Rus Emperyalizminin gönüllü ajanlarıdır.

http://www.oncevatan.com.tr/index.html

About Bughda

Check Also

ABD’li vekillerden Uygur Türkleri için tasarı

ABD Temsilciler Meclisine bir grup milletvekili tarafından, Uygurlara “ikinci öncelikli mülteci” statüsü verilmesi için yasa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *